Perfil de Contractant de Valls

Contractació de la gestió del Parc de Nadal 2010

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 28/09/2010

Data d'adjudicació definitiva: 16/11/2010

Adjudicatari: CIA. PASSABARRET, SL

Import: 29.203,82 euros (IVA inclòs)

DOCUMENTS

plec de clàusules 27/07/2010 12:19:53 *

anunci adjudicació provisional 29/09/2010 12:34:56 *

anunci adjudicació definitiva 22/11/2010 10:53:39 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant