Perfil de Contractant de Valls

Subministrament vehicle tot terreny per la policia local

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament



ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 20/07/2010

Data d'adjudicació definitiva: 07/09/2010

Adjudicatari: CaixaRenting

Import: 1.241,17 €/mensuals IVA inclòs

DOCUMENTS

plec de clàusules 29/07/2010 12:36:43 *

anunci adjudicació provisional 29/07/2010 12:36:48 *

anunci adjudicació definitiva 09/09/2010 08:47:07 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant