Perfil de Contractant de Valls

Programa de Participació Ciutadana del POUM

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 21/09/2010

Data d'adjudicació definitiva: 19/10/2010

Adjudicatari: MIRADA LOCAL

Import: 46.100 (IVA exclòs)

Procediment negociat sense publicitat
DOCUMENTS

Plec de clàusules 03/08/2010 14:37:11 *

Anunci adjudicació provisional 27/09/2010 11:56:31 *

Anunci adjudicació definitiva 20/10/2010 14:14:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant