Perfil de Contractant de Valls

obres de la segona fase de la Pista poliesportiva de Fontscaldes

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 4/08/2010

Data d'adjudicació definitiva: 07/09/2010

Adjudicatari: CARBONELL FIGUERAS, SA

Import: 119.673,51 € (IVA inclòs)

DOCUMENTS

anunci adjudicació provisional 05/08/2010 13:27:42 *

anunci adjudicació definitiva 09/09/2010 08:53:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant