Perfil de Contractant de Valls

Obres d'urbanització del carrer Germans Sant Gabriel

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

 

El projecte en format CD es pot recollir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Valls, de 9 a 14 hores.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 07/09/2010

Data d'adjudicació definitiva: 21/09/2010

Adjudicatari: Edificacions i Reparacions Tarraco, SL

Import: 230.155,74 € (més IVA)

DOCUMENTS

plec de clàusules 06/08/2010 14:27:05 *

anunci licitació 06/08/2010 14:27:09 *

anunci adjudicació provisional 09/09/2010 08:37:43 *

anunci adjudicació definitiva 23/09/2010 09:35:06 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant