Perfil de Contractant de Valls

Obres urbanització ARI 1 Portal Nou i carrer Església

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

 

El projecte d'obra, en format CD, es pot recollir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Valls, pl. del Blat núm. 1 43800 VALLS

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 07/09/2010

Data d'adjudicació definitiva: 28/09/2010

Adjudicatari: Grup Mas Constructors, SLU

Import: 210.793,46 € (més IVA)

DOCUMENTS

plec de clàusules 11/08/2010 11:12:31 *

anunci de licitació 11/08/2010 11:12:40 *

anunci adjudicació provisional 09/09/2010 08:41:35 *

anunci adjudicació definitiva 29/09/2010 12:43:50 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant