Perfil de Contractant de Valls

Obres d'adequació i millora de la plaça dels Escacs

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 07/09/2010

Data d'adjudicació definitiva: 13/10/2010

Adjudicatari: Construccions Alt Camp, SL

Import: 81.584,38 € (IVA exclòs)

DOCUMENTS

Anunci adjudicació provisional 09/09/2010 08:58:06 *

Anunci adjudicació definitiva 14/10/2010 11:15:48 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant