Perfil de Contractant de Valls

Rehabilitació ecològica de l'espai fluvial de l'entorn del Pont de Goi

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 21 de desembre de 2010

Adjudicatari: FUNDACIÓ PRIVADA GINAC

Import: 144.481,28 euros ÌVA inclòs

DOCUMENTS

Plec de condicions 20/10/2010 13:03:47 *

anunci adjudicació 23/12/2010 12:23:12 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant