Perfil de Contractant de Valls

Concessió del servei públic de la Llar d'Infants del carrer Figuerola núm 10

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 22 d'abril de 2011


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 31 de maig de 2011

Adjudicatari: ASSOCIACIÓ ELS TABALETS

Import: 115.000 euros per 41 places i 150.000 euros per 82 places

DOCUMENTS

anunci licitació 21/03/2011 08:47:15 *
nou anunci licitació 04/04/2011 11:57:15 *

Nomenament Comitè d'Experts 04/05/2011 11:25:07 *

anunci adjudicació 01/06/2011 13:45:46 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant