Perfil de Contractant de Valls

Subministrament de dos equips multifunció

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 2 d'agost de 2011

Adjudicatari: OFIMÀTICA SALOU, SL

Import: 6.490 € iva inclòs

Procediment negociat sense publicitat
DOCUMENTS

Plec de clàusules 19/05/2011 09:33:19 *

anunci adjudicació 02/08/2011 13:04:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant