Perfil de Contractant de Valls

Contractació de les polisses d'assegurança de l'Ajuntament de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 09 de juliol de 2012


Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 25 de setembre de 20120

Adjudicatari: Lot 1: Zurich Insucarnce PLC, Sucursal España; Lot 2: Zurich Insurance PLC, Sucursal España; Lot 3: Axa Seguros Generales, Sa; Lot 4: Surne, Mutua de seguros y reaseguros a prima fija

Import: Lot 1: prima anual 12.580,00 €, Lot 2: prima anual de 22.680,00 €, Lot 3: prima anual 8.993,85 €; Lot 4: prima anual 10.546,90 €

DOCUMENTS

anunci licitació 06/06/2012 08:26:29 *

plec clàusules administratives 06/06/2012 13:50:32 *

plec flota vehicles 06/06/2012 08:26:35 *

plec danys materials 06/06/2012 08:26:38 *

annex plec danys materials 06/06/2012 08:29:38 *

plecs accidents 06/06/2012 08:26:41 *

plec responsabilitat civil 06/06/2012 08:26:44 *anunci adjudicació 14/12/2012 13:05:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant