Perfil de Contractant de Valls

Contractació mitjançant rènting dels serveis de telefonia corporativa en xarxa

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 20 de novembre de 2012


Obertura de pliques: 12 de desembre de 2012, a les 12 hores

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 15 de gener de 2013

Adjudicatari: TECNOMOM ESPAÑA SOLUTIONS, SL

Import: 58.536,00 euros més 12.292,56 euros en concepte d'IVA

DOCUMENTS

Plec de clàusules 26/10/2012 12:04:48 *

anunci de licitació 26/10/2012 12:04:50 *anunci adjudicació 15/01/2013 12:55:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant