Perfil de Contractant de Valls

Contractació del subministrament de mobiliari per la Biblioteca de Ca Creus

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 de juny de 2013


Obertura de pliques: 15/07/2013

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 15/11/2013

DOCUMENTS

plec de clàusules 04/03/2013 12:57:59 *

projecte tècnic 04/03/2013 13:00:13 *

plànols 04/03/2013 12:40:20 *

plànols 04/03/2013 12:40:23 *

plànols 04/03/2013 12:40:25 *

plànols 04/03/2013 12:40:27 *

plànols 04/03/2013 12:40:29 *

plànols 04/03/2013 12:40:31 *

plànols 04/03/2013 12:40:33 *

anunci licitació 04/03/2013 13:00:17 *

anunci suspensió licitació 27/03/2013 11:23:34 *


planols 27/05/2013 11:14:54 *

amidaments 27/05/2013 11:20:54 *

annexos 27/05/2013 11:21:38 *

anunci represa licitació 27/05/2013 11:23:35 *

acord adjudicació 19/11/2013 11:49:17 *

anunci adjudicació 14/05/2014 08:22:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant