Perfil de Contractant de Valls

Gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida

En termini Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

anunci licitació 01/07/2013 12:52:57 *

plec clàusules administratives 01/07/2013 12:53:00 *

plec clàusules tècniques 01/07/2013 12:53:01 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant