Perfil de Contractant de Valls

Redacció del projecte bàsic i executiu del Museu Casteller de Catalunya a l'ARI Espardenyers

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 25-10-2013

Adjudicatari: Varis Arquitectes, SLP

Import: 59.600,00 € + 12.516,00 € en concepte d'IVA

Procediment negociat sense publicitat
DOCUMENTS

acord adjudicació 28/10/2013 10:32:56 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant