Perfil de Contractant de Valls

Concurs de projectes Aris 9.1 i 9.2 del PMU del Barri Antic de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 5/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 09 de març de 2009


Obertura de pliques: 09/04/2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 29/09/2009

Data d'adjudicació definitiva: 17/11/2009

Adjudicatari: BAMMP ARQU. ASS. SLP

DOCUMENTS

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant