Perfil de Contractant de Valls

Contractació serveis enginyeria d'instal·lacions i assitència tècnica proj. Museu Casteller

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 7/2013

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 24-02-2014

Adjudicatari: Josep Maria Delmuns Llombart

Import: 17.400,00 € + 3.654,00 € en concepte d'IVA

Procediment negociat sense publicitat
DOCUMENTS

acord adjudicació 25/02/2014 10:38:38 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant