Perfil de Contractant de Valls

Contractació obres construcció d'una piscina descoberta d'ús públic a la zona del Fornàs

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 3/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 13 de març de 2014


Obertura de pliques: Reunió mesa contractació , dia 11 d'abril a les 12 hores. (sala reunions 1a. planta)

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 2 maig 2014

Adjudicatari: EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA

Import: 277.312,55 € més 58.235,64 € en concepte d'IVA

DOCUMENTS

anunci licitació 25/02/2014 12:05:10 *

plec clàusules administratives 25/02/2014 12:05:13 *

Assumeix 26/02/2014 12:11:29 *

Memòria 26/02/2014 12:11:31 *

Ess 26/02/2014 12:11:32 *

Plànols 26/02/2014 12:11:33 *

Plànols 26/02/2014 12:11:35 *

Plànols 26/02/2014 12:11:36 *

Plànols 26/02/2014 12:11:38 *

Plec condicions tècniques 26/02/2014 12:11:39 *

Pressupost ESS 26/02/2014 12:11:40 *

Pressupost 26/02/2014 12:11:42 *

Anunci visita a l'obra 26/02/2014 13:30:14 *


Anunci adjudicació 14/05/2014 10:12:30 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant