Perfil de Contractant de Valls

(GRUP SERVEIS SANITARIS I SOCIALS SANT ROC) Subministrament de servidors, emmagatzematge, electrònica de xarxa i llicències de software

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/14 GRUP SERVEIS SANITARIS I S SANT ROC

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObertura de pliques: dia 28 maig 2014 a les 12 hores

Obtenció documentació tècnica:

Formalització dels contractes: 10 juliol 2014
DOCUMENTS

annexes GSSS Sant Roc 06/03/2014 12:34:26 *

plec clàusules administratives 06/03/2014 12:34:28 *

plec clàusules tècniques 06/03/2014 12:34:29 *

Quadre de característiques 12/03/2014 11:50:24 *

anunci licitació 12/03/2014 11:50:26 *


Mesa de Contractació 24/04/2014 10:14:36 *

anunci obertura pliques 27/05/2014 07:52:57 *

resolució adjudicació contracte 20/06/2014 11:46:33 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant