Perfil de Contractant de Valls

Contractació de la gestió de les eines 2.0 de l'Ajuntament de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 7 març 2014

Adjudicatari: VILANIU COMUNICACIÓ, SCP

Import: 50.000,00 euros + IVA

Procediment negociat sense publicitat
DOCUMENTS

07/03/2014 12:37:31 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant