Perfil de Contractant de Valls

Concessió de la Gestió del Servei d'Informació, Organització d'Activitats i Promoció turístiques

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 4/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2014


Obertura de pliques: 15 maig 2014, 11 hores

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 21/07/2014

Adjudicatari: AURIGA Serveis Culturals, SL

Import: 95.454,54 € + 20.045,45 € en concepte d'IVA

Data de formalització del contracte: 28/07/2014
DOCUMENTS

anunci licitació 08/04/2014 12:05:09 *


anunci obertura pliques 14/05/2014 08:03:10 *

anunci obertura pliques sobre 2 27/05/2014 12:06:12 *

anunci adjudicació 23/07/2014 10:04:49 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant