Perfil de Contractant de Valls

Manteniment de la xarxa convergent de veu i dades de l'Ajuntament

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 16 d'abril de 2014

Adjudicatari: NETICS COMMUNICATIONS, SLU

Import: 35.733,33 € més IVA

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
DOCUMENTS

acord adjudicació 17/04/2014 10:33:58 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant