Perfil de Contractant de Valls

Licitació de la Fase II de les obres d'enderroc d'edificis del c/ Espardenyers, ARI 4 de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 6/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 23 de juliol de 2014


Obertura de pliques: 21/08/2014, a les 12 hores.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 12/09/2014

Adjudicatari: EXCAVACIONS CARBONELL, SA

Import: 106.300,00 euros + 22.323,00 euros en concepte d'IVA

DOCUMENTS

anunci licitació 19/06/2014 10:30:24 *


Memòria 19/06/2014 10:30:29 *

Plecs condicions G+P 19/06/2014 10:30:30 *

plànols 19/06/2014 10:30:32 *

Estudi bàsic seguretat i salut 19/06/2014 10:30:33 *

Mesa de Contractació 06/08/2014 10:25:12 *

Anunci adjudicació 16/09/2014 07:59:28 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant