Perfil de Contractant de Valls

IMDL VALLSGENERA Licitació contracte per a la gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)

En termini Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


plec de clàusules tècniques 27/06/2014 10:45:04 *

anunci de licitació 27/06/2014 10:45:05 *

Mesa de contractació 10/07/2014 11:34:22 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant