Perfil de Contractant de Valls

Obres d'adequació del carrer del Prado

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 7/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 25-07-2014

Adjudicatari: TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

Import: 125.480,00 € + IVA

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Data de formalització del contracte: 28/07/2014
DOCUMENTS

Acord adjudicació 28/07/2014 10:00:27 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant