Perfil de Contractant de Vilaplana

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
En termini Rehabilitació casa del metge 3/2018 OBRES
Adjudicada provisionalment Adjudicació d'una obra " Construcció del nou consultori mèdic de Vilaplana [+] OBRES
Adjudicada provisionalment PAVIMENTACIÓ I SERVEIS AL CARRER MAJOR, 3a fase [+] OBRES
Adjudicada definitivament Adequació de l'enllumenat públic a Vilaplana, 1a fase [+] OBRES
En tràmit Nou dipòsit de subministrament d'aigua potable 234/2009 OBRES
Pàgines: 1