Perfil de Contractant

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Plec de condicions econòmico-administratives genral i tècniques per la contractació de la gestió del servei de menjador escolar curs 2017-2018 243/17 SERVEIS
Adjudicada definitivament Plec de clàusules i licitació de la contractació del servei d'atenció als usuaris del Cente de Dia de la gent gran 33/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament Plec de clàusules i licitació de l'obra de construcció d'una escullera de protecció del talús del riu Gaìa 361/16 OBRES
Adjudicada definitivament Plec de condicions econòmico-administratives general i tècniques per la contractació de la gestió del srevei de menjador escolar curs 2016-2017 99/16 SERVEIS
Adjudicada definitivament Plec de clàusules per la contractació de les obres de millora i ampliació de l'enllumenat de l'Av. Alt Camp, C/ Costa Guivernau i C/de la Font 67/15 OBRES
Adjudicada definitivament Plec de condicions econòmico-administratives generals que ha de regir la contractació de la gestió del servei públic de neteja de les dependències municipals 115/14 SERVEIS
Adjudicada definitivament Plec de condicions que ha de regir la contractació de les obres consistents en la Millora Urbanística a la Serra 137/11 OBRES
Adjudicada definitivament Licitació servei "Restauració del Museu de la Vila" 238/10 SERVEIS
Adjudicada definitivament Plec de condicions econòmico-administratives general que ha de regir la contractació de les obres de pavimentació i renovació del clavegueram de diversos carrers 06/13 OBRES
Adjudicada definitivament Plec de condicions que ha de regir la contractació de les obres de construcció d'aparcaments a la zona de la muralla 199/12 OBRES
Pàgines: 12