Perfil de Contractant de Vila-seca

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS

Adjudicada definitivament

OBRES D'ARRANJAMENT VORERA FRONTAL ESGLÈSIA ESPERIT SANT A LA PINEDA 564/2014

OBRES

Adjudicada definitivament

SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ, PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL.LOSI EN EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS. Exp. 693/2014

SERVEIS

Adjudicada definitivament

OBRES D'IMPLANTACIÓ D'UNA NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS A LA RAMBLA CATALUNYA, FASE 2. Exp. 512/2014

OBRES

Adjudicada definitivament

OBRES PREPARACIÓ ESPAI PER INSTAL.LACIÓ JOCS INFANTILS RAMBLA CATALUNYA, FASE 1. Exp. 510/2014

OBRES

Adjudicada definitivament

OBRES ADEQUACIÓ URBANA DEL PARC DELS GEGANTS Exp. 544/2014

OBRES

Adjudicada definitivament

OBRES MILLORA VORERES I ARRENCADA D'ARBRES EN DOS TRAMS DEL C. ENRIC MORERA. 513/2014

OBRES

Adjudicada definitivament

OBRES COL.LOCACIÓ DE JOCS DE SALUT, JOCS INFANTILS I IL.LUMINA. PARC ARAGALLS. 515/2014

OBRES

Adjudicada definitivament

OBRES DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D'ARBRES AL C. PEP VENTURA ENTRE ELS CARRERS D'ALFREDO KRAUS I D'EMILI VENDRELL. 512/2014

OBRES

Adjudicada definitivament

Contractacio servei gestio i dinamització Espai Jove, dos anualitats més una de pròrroga 411/2014

SERVEIS

Adjudicada definitivament

SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT, ESTACIONS DE BOMBAMENT, FONTS PÚBLIQUES I ORNAMENTALS DE VILA-SECA. 99/2014

SERVEIS

Pàgines: 12