Perfil de Contractant de Vila-seca

Pàgines: 1 2
ESTAT NOM TIPUS

Adjudicada definitivament

Transport escolar cursos 2014-2015, 2015-2016 i possibilitat pròrroga curs 2016-2017 251/2014

SERVEIS

Adjudicada definitivament

OBRES DE RENOVACIÓ DE LA PLAÇA SANT JOAN I VIALS ADJACENTS DE LA PLANA. VILA-SECA 172/2014

OBRES

Adjudicada definitivament

Servei casal d'estiu, infantil i per a adolescents, amb menjador 31/2014

SERVEIS

Adjudicada definitivament

Contractació servei gestió llar d'infants municipal Fartets 136/2013

SERVEIS

Pàgines: 1 2