Perfil de Contractant de Vila-seca

Contractacio servei gestio i dinamització Espai Jove, dos anualitats més una de pròrroga

Adjudicada definitivament: Núm. Expedient: 411/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis
Obtenció documentació tècnica:DOCUMENTS

AnuncilicitacioEspaiJove 24/07/2014 12:39:04 *

Pleccondicionsespaijove 24/07/2014 12:39:06 *

Acordiniciexpedientcontespaijove 24/07/2014 12:39:08 *

Actavalidaciodocumentsobre2 25/08/2014 10:49:07 *

Actasobre3 25/08/2014 10:50:30 *

actasobre1signada 20/08/2014 13:03:10 *

actasobre2mesacontrac 20/08/2014 12:54:25 *

acordadjudicacio 18/09/2014 11:36:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant