Perfil de Contractant de Vila-seca

OBRES DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D'ARBRES AL C. PEP VENTURA ENTRE ELS CARRERS D'ALFREDO KRAUS I D'EMILI VENDRELL.

Adjudicada definitivament: Núm. Expedient: 512/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres
Obtenció documentació tècnica:DOCUMENTS

27/11/2014 13:19:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant