Perfil de Contractant de Vila-seca

OBRES COL.LOCACIÓ DE JOCS DE SALUT, JOCS INFANTILS I IL.LUMINA. PARC ARAGALLS.

Adjudicada definitivament: Núm. Expedient: 515/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres
Obtenció documentació tècnica:DOCUMENTS

TrasllatadjudicacioParcAragalls 27/11/2014 13:56:09 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant