Perfil de Contractant de Vila-seca

OBRES MILLORA VORERES I ARRENCADA D'ARBRES EN DOS TRAMS DEL C. ENRIC MORERA.

Adjudicada definitivament: Núm. Expedient: 513/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres
Obtenció documentació tècnica:DOCUMENTS

TrasllatadjudicaEnricMorera 27/11/2014 14:01:48 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant