Perfil de Contractant de Vila-seca

OBRES ADEQUACIÓ URBANA DEL PARC DELS GEGANTS

Adjudicada definitivament: Núm. Expedient: Exp. 544/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres
Obtenció documentació tècnica:DOCUMENTS

TrasllatJGLadjudicacioobresParcGegants 05/12/2014 11:41:02 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant