Perfil de Contractant de Vila-seca

OBRES PREPARACIÓ ESPAI PER INSTAL.LACIÓ JOCS INFANTILS RAMBLA CATALUNYA, FASE 1.

Adjudicada definitivament: Núm. Expedient: Exp. 510/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres
Obtenció documentació tècnica:DOCUMENTS

TrasllatJGLadjudicacioobresRblaFase1 05/12/2014 12:28:00 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant