Perfil de Contractant de Vila-seca

OBRES D'IMPLANTACIÓ D'UNA NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS A LA RAMBLA CATALUNYA, FASE 2.

Adjudicada definitivament: Núm. Expedient: Exp. 512/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres
Obtenció documentació tècnica:DOCUMENTS

TrasllatJGL03122014obresRablaFase2 05/12/2014 12:45:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant