Perfil de Contractant de Vila-seca

SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ, PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL.LOSI EN EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS.

Adjudicada definitivament: Núm. Expedient: Exp. 693/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 14 de gener de 2015


Obertura de pliques: Sobre A): 19/01/2015 a les 11'30 h, Sobre B): 26/01/2015 a les 11'30 h i Sobre C): 10/02/2015 a les 11'30 h


Obtenció documentació tècnica:DOCUMENTS

Plec 07/01/2015 09:58:59 *

Plec tecnic 07/01/2015 10:00:42 *

Anunci BOPT 07/01/2015 10:34:11 *

ActaMesa-1serveidesinsetació 20/01/2015 08:43:30 *

ActaMesa-2serveidesinsectacio 29/01/2015 10:59:55 *

Informetecnicdesinsec.desratitza. 09/02/2015 13:28:25 *

ActaMesa3desinsectacio 10/02/2015 14:57:59 *

TrasllatJGLl29_04_2015Requeriment 14/05/2015 12:10:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant